Prestrukturiranje poslovanja

Novec Consulting Group vam nudi širok izbor storitev tudi na področju izvedbenega dela prestrukturiranja in optimizacije poslovanja.

    Slednje se izvaja v več fazah kot sledi:


    1. Faza: Predlogi ukrepov za prestrukturiranje in predvidenih rezultatov:

   • Usklajevanje in koordinacija interesov upnikov/investitorjev
   • Priprava krovnega sporazuma o razdolžitvi
   • Svetovanje v postopku (poenostavljene) prisilne poravnave

   • 2. Faza: Svetovanje pri implementaciji ukrepov za prestrukturiranje in spremljanje rezultatov:

   • Svetovanje pri izvedbi sistemske razdolžitve
   • Predlogi sprememb in korekcij ukrepov prestrukturiranja/razdolžitve
   • Sodelovanje pri izdelavi strateškega načrta podjetja, srednjeročnih in operativnih ciljev
   • Projekcije poslovanja podjetja za srednjeročno obdobje po zaključku procesa prestrukturiranja in implementaciji strategije