Računovodske storitve

Novec Consulting Group izvaja računovodske storitve za mala in srednje velika podjetja, pri čemer nudimo svoje storitve tako družbam z omejeno odgovornostjo kot tudi delniškim družbam. Poleg običajnih oziroma osnovnih storitev svojim strankam nudimo še:

  • Izdelavo mesečnih poročil poslovanja v zakonsko predpisanih oblikah
  • Izdelavo mesečnih poročil v formatih in strukturah prilagojenim željam in potrebam posamezne stranke
  • Izvajanje plačilnega prometa
  • Izterjavo zapadlih terjatev (opomini, elektronske izvršbe)
  • Obračun plač in drugih vrst osebnih dohodkov
  • Izdelavo poročil za Banko Slovenije in Statistični urad RS
  • Dnevno obveščanje o stanjih na transakcijskih računih in prilivih
  • Izdajanje mesečnih računov po vaši predlogi ali specifikaciji
  • Prevzem ali vodenje celotnega oddelka računovodstva
  • Prevzem ali vodenje administracije družbe