Storitve kontrolinga

Novec Consulting Group vam nudi tako storitev vpeljave kot tudi storitev izvajanja kontrolinga, ki ga smatramo kot osnovni instrument upravljanja in nadzora. Kontroling je sistem za neodvisno in sprotno spremljanje in analizo poslovanja ter primerjavo doseženih rezultatov z načrtovanimi. S pomočjo uvedbe kontrolinga boste na enostaven in pregleden način pridobili vpogled na vsa področja poslovanja družbe.

     Kontroling izvajamo v 4 osnovnih funkcijah/korakih:

    • Planiranje – načrtovanje poslovanja, oblikovanje predračunov in koordinacija ciljev
    • Kontroliranje – spremljanje, primerjanje realiziranega in načrtovanega, analiziranje odmikov in trendov
    • Informiranje – sistematičen prikaz podatkov, poročanje, napovedovanje
    • Usmerjanje – strateško odločanje na podlagi podatkov, korektivni ukrepi